O Fundacji

                                         MISJA I CEL FUNDACJI

Fundacja rozpoczęła działalność w grudniu 2017 roku. Misją i celem Fundacji jest przeciwdziałanie wszelkim rodzajom przemocy. Nazwa Fundacji nie jest przypadkowa. Uczymy Walczymy – czyli naszym celem jest przekazanie wiedzy  oraz doświadczenia związanego z samoobroną. Uczymy dzieci, młodzież, dorosłych, zarówno kobiety jak i mężczyzn jak rozpoznać, unikać oraz właściwie zareagować w przypadku przemocy psychicznej oraz fizycznej. Metody szkoleniowe opierają się na ogromnej dawce wiedzy psychologicznej, popartej treningami asertywności i treningiem fizycznym, czyli technikami izraelskiego systemy samoobrony Krav Maga. Pomagamy również konkretnym grupom zawodowym, które szczególnie w swej pracy narażone są na agresję ze strony innych, np. ratownikom medycznym, pielęgniarkom, nauczycielom, urzędnikom.

 

ZESPÓŁ FUNDACJI

 

Justyna Dzik

Justyna Dzik – jest jednym z fundatorów Fundacji Uczymy Walczymy oraz pełni funkcję prezesa zarządu fundacji.

Jest również instruktorem Krav Maga oraz psychologiem, ściśle związanym z tematyką przeciwdziałania przemocy.  Współautorka „Poradnika Samoobrony”, prezentującego techniki samoobrony w różnych sytuacjach zagrożenia  życia lub zdrowia.  Ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS, Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Razem z Tomaszem Litewnickim prowadzi autorskie szkolenia z samoobrony dla różnych grup społecznych, żyjących lub pracujących w sytuacjach narażenia życia lub zdrowia np. dla ratowników medycznych, lekarzy, nauczycieli. Do każdego szkolenia lub treningu, Justyna wprowadza zagadnienia psychologiczne, ściśle związane z postawą oraz zachowaniem w sytuacjach, w których dochodzi do ataku. Posiada uprawnienia instruktora Level 1 i brązowy pas w organizacji Krav Maga Combat System.

 

Tomasz Litewnicki

Tomasz Litewnicki – jest jednym z fundatorów Fundacji i wice prezesem zarządu. Instruktor Krav Maga (SOS – System Obrony Skutecznej), Muay Thai, K1, samoobrony Krav Maga. Trener personalny oraz instruktor kulturystyki i jednocześnie  doświadczony instruktor sportów walki. Doświadczenie nabył w ciągu 17 lat pracy  w formacjach mundurowych, między innymi w marynarce wojennej, w wydziale patrolowo-interwencyjnym oraz kryminalnym w policji. Ponadto, 5 lat spędził w sekcji  bojowej jednostki antyterrorystycznej, prowadzącej działalność o podwyższonym stopniu ryzyka, mającej na celu przeciwdziałanie terroryzmowi. Posiada wiele uprawnień, związanych z prowadzeniem specjalistycznych kursów związanych z samoobroną (Krav Maga)  oraz sportami walki, takimi jak Muay Thai. Poza tym Tomasz Litewnicki to wszechstronny sportowiec, uczestnik maratonów, triathlonów oraz czynny zawodnik zawodowych gal boksu i K1. Współautor „Poradnika Samoobrony”.

STATUT FUNDACJI

STATUT FUNDACJI UCZYMY WALCZYMY